Erasmus+ Polski uczeń, hiszpański staż!

31 maja 2017 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich (ZSGH) w Gdańsku formalnie zakończą się dwuletnie działania zawiązane z realizacją projektu Erasmus+ Polski uczeń, hiszpański staż w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe – Mobilność edukacyjna. Dzięki otrzymanemu w ramach projektu dofinasowaniu ze środków Komisji Europejskiej w wysokości 91 520 euro trzydziestu-czterech uczniów klas II 2015/16 z profilu technik hotelarstwa (17), technik żywienia i usług gastronomicznych (12), kelner (3) i zasadniczej szkoły zawodowej – kucharz (2) wzięło udział w praktykach zagranicznych w restauracjach, hotelach i hostelach w bogatym kulturowo i historycznie mieście Andaluzji, jakim jest Granada. Projekt jest objęty patronatami honorowymi: Konsula Honorowego Królestwa Hiszpanii w Gdańsku oraz Akademii Gastronomicznej w Polsce. Obu inicjatywom przewodzi Pan Maciej Dobrzyniecki – Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii w Gdańsku i Prezydent Akademii Gastronomicznej w Polsce oraz Wiceprezydent Europejskiej Akademii Gastronomicznej. Projekt jest również objęty patronatem honorowym Kuratorium Oświaty w Gdańsku i Stowarzyszenia Kucharzy Polskich.

DSC04057

Celem projektu było nabycie umiejętności zawodowych, które umożliwią w niedalekiej przyszłości naszym absolwentom łatwiejsze wejście na rynek pracy oraz rozwój kompetencji językowych, społecznych i osobistych. Dla szkoły realizacja projektu była przede wszystkim okazją do wzrostu jej europejskiego wymiaru i zacieśnienia współpracy z lokalnym środowiskiem branżowym.

Uczniowie wyjechali na praktykę w dwóch 17-osobowych grupach w kwietniu i maju 2016. Każdej towarzyszyło dwóch nauczycieli sprawujących opiekę pedagogiczną nad uczestnikami oraz merytoryczną nad realizacją zadań projektowych, a przede wszystkim nad programem praktyk. Wyjazd był poprzedzony wnikliwym procesem rekrutacji i przygotowaniem językowo-kulturowo-pedagogicznym. Zakwalifikowani uczestnicy i uczestniczki projektu byli zobowiązani do uczestniczenia w szkoleniu z języka hiszpańskiego zawodowego i zajęciach przybliżających kulturę i historię Hiszpanii. Już na tym etapie mieliśmy okazję współpracować z szefem kuchni panem Maciejem Badźmierowskim w restauracji Patio Español oraz panem Michałem Sieczkowskim – właścicielem i szefem kuchni w restauracji Mercado. Uczestnicy mieli okazję od profesjonalistów zapoznać się z tajnikami kuchni hiszpańskiej i posmakować przekąsek sporządzonych z typowych dla tej kuchni składników. W ramach przygotowań do praktyk w ZSGH zorganizowano konkurs kuchni hiszpańskiej Fiesta Española, a do jury zaproszono szefów kuchni i kucharzy z restauracji Mercado i Patio Español. Z kolei uczniowie kształcący się w zawodzie hotelarz mieli przyjrzeli się funkcjonowaniu hoteli Villa Sedan i Szydłowski.

Uczestnicy projektu odbyli 20 dni praktyk zawodowych w restauracjach o różnym charakterze. Warto tu wspomnieć o restauracji La Pataleta specjalizującej się w kuchni tradycyjnej zachwycającej typowym dla Andaluzji wystrojem i wyśmienitą palleą. W restauracji La Fabula uczniowie mogli poznać tajniki łączenia nowoczesności i tradycji, przygotowując dania kuchni fusion i molekularnej. W restauracji La Mamunia uczniowie przygotowywali dania na imprezy zorganizowane do kilkuset osób. Mieli okazję przygotowywać serwisy weselne i obsługiwać je w nietypowych miejscach np. w jaskiniach usytuowanych na wzgórzach Sacromonte. Uczniowie odbywający praktykę w hotelach butikowych Casa 1800, Capitel Nazari pracowali w działach służby pięter oraz przy śniadaniach. Mogli przyjrzeć się funkcjonowaniu małych hoteli skierowanych do turysty preferującego cichą i przyjazną atmosferę. Ich atutem było również usytuowanie w zabytkowej dzielnicy oraz ich typowa hiszpańska architektura z patiem i kwiatami zachęcających do wypoczynku w andaluzyjskim klimacie. Z kolei praktyki w hotelu Triunfo i hostelu Granada Inn dały uczennicom możliwość nauki kompleksowej obsługi gości oraz ze względu na międzynarodowy profil gości doskonalenia kompetencji językowych. W czasie dni wolnych uczestnicy projektu mieli okazję odkrywać historię Granady, wędrując uliczkami miasta, poznawać smaki Hiszpanii, smakując lokalnych specjałów, zapoznać się z bogactwem kulturowym, zwiedzając Kordowę i Malagę.

Nabyte umiejętności zostały potwierdzone dokumentem Europass Mobilność oraz referencjami z miejsc praktyk. Uczestnicy projektu otrzymali również zaświadczenia ukończenia szkolenia językowego oraz certyfikaty potwierdzające odbycie praktyk w Hiszpanii. Po zakończeniu praktyk uczestnicy wzięli udział w promocji upowszechniania rezultatów projektów, którego najważniejszym elementem było podsumowanie z udziałem przedstawicieli UM, środowiska branżowego i doradców zawodowych oraz osób sprawujących patronaty honorowe. Uczniowie zaprezentowali nabyte umiejętności kulinarne i językowe przed zaproszonymi gośćmi, wśród których obecni byli pan Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska i pan Maciej Dobrzyniecki. Pan Piotr Kowalczuk nawiązał do wspierania gdańskiej edukacji przez UMG oraz ogromnych szans na zatrudnienie i rozwój zawodowy, jaki daje prężnie rozwijająca się branża turystyczno-hotelarsko-gastronomiczna na Pomorzu. Pan Maciej Dobrzyniecki wspomniał o korzyściach jakie płyną z przynależności Polski do UE, dzięki czemu możemy pozyskiwać fundusze na realizację przedsięwzięcia takiego jak projekt Polski uczeń, hiszpański staż, zachęcił także młodzież do dalszego doskonalenia swoich umiejętności.

Uczestnicy projektu mieli również okazję zaprezentować nabyte umiejętności przed rodzicami i wychowawcami na specjalnie zorganizowanym pokazie oraz w trakcie live cooking towarzyszącemu Ogólnopolskiemu Konkursowi Kuchnia Literacka zorganizowanemu przez ZSGH oraz rozwijać je w trakcie warsztatów organizowanych w ramach I Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Wzięli również udział w licznych wydarzeniach promujących szkołę, np. w Dniu Otwartym, Dniu Zawodowca. Nabyte ujemności uczniowie wykorzystują w konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich, zajmując czołowe miejsca. Kacper Serafińczuk z klasy III K o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych wykorzystuje poznane w hiszpańskiej La Fabuli techniki wykonania potraw typowych dla kuchni fusion podczas reprezentowania szkoły w konkursach ogólnopolskich i regionalnych. Zajmuje w nich miejsca na podium lub w samej czołówce. Mateusz Brillowski z klasy III A technikum hotelarskiego podkreśla, że udział w projekcie pozwolił mu na płynne komunikowanie się w językach obcych, co szczególnie zauważył, zajmując IV miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Wiedzy o Turystyce i Hotelarstwie”. Inny z uczestników projektu Bartosz Zastawny z klasy III N o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych tak wypowiada się o efektach udziału w projekcie: „Rozumiem przepisy hiszpańskie, będąc w restauracji nie jestem zdezorientowany, widząc hiszpańskie potrawy, z chęcią słyszę hiszpański w serialach i filmach przy okazji dalej się go ucząc, przeniosłem do codziennego jedzenia dużo nawyków z praktyk – paella na śniadanie, chorizo, szynki, gdyby nie praktyki z pewnością nie sięgałbym po nie tak często i z takim smakiem, no i naprawdę czuję się obeznany w tej kuchni dzięki zajęciom projektowym, wycieczkom do restauracji oraz samej praktyce w Hiszpanii, więc może być ona kiedyś moją specjalnością. Dodatkowo poznanych szefów kuchni czasem widuję na imprezach gastronomicznych, zawsze miło jest się przywitać i być pamiętanym. Jeśli miałbym krótko podsumować udział w praktykach: podsyciły moją chęć poznawania nowych kuchni, poszerzyły moje horyzonty o nowe smaki i przepisy, dały okazję do spędzenia czasu w pięknym miejscu i zdobycia tam cennego doświadczenia”.

DSC04100

Projekt Polski uczeń, hiszpański staż znalazł się wśród 30 innych projektów zamieszczonych w kompendium stanowiącym jeden z materiałów konferencji Work-based Learning 2020, która odbyła się w Berlinie w czerwcu 2016. Na tej konferencji koordynatorka projektu pani Anna Pawelec miała okazję przedstawić doświadczenia naszej szkoły w realizowaniu staży zagranicznych w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie i Erasmus+.

Ewaluacja projektu na każdym jego etapie potwierdza realizację celów projektu i pozytywną ocenę jego uczestników, którzy ze względu na nabyte podczas stażu kompetencje będą niebawem poszukiwani na rynku pracy. Projekt przyczynia się do podnoszenia jakości kształcenia w naszej szkole oraz motywacji do dalszego działania w zakresie pozyskiwania kolejnych funduszy na realizację kolejnych projektów.

Tekst: Koordynatorka projektu Anna Pawelec

Schowek01