Menedżer w gastronomii – Studia podyplomowe/WSB Gdańsk

„Gastronomia jest obecnie najważniejszą i najbardziej wymagającą składową w obszarze usług z branży HoReCa. Dzięki szybko rozwijającej się gospodarce wolnorynkowej, przy jednoczesnym wzroście oczekiwań konsumenckich, usługi gastronomiczne przestały opierać się wyłączenia na przygotowaniu i podawaniu posiłków. W ostatniej dekadzie zadowolenie klienta stało się priorytetem w działalności gastronomicznej, będąc tym samym drogą do osiągniecia sukcesu restauratora. Gastronomiczny renesans wymusił na rynku pracy zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrą menedżerską, która rozumie specyfikę, filozofię i kierunek w jakim zmierza cała branża HoReCa.” Agnieszka Opłatkowska opiekun kierunku.

Studia mają na celu wyposażenie absolwentów w niezbędną wiedzę i doświadczenia, w obszarze wielopłaszczyznowego zarządzania obiektem gastronomicznym. Dzięki profesjonalnej kadrze wykładowców, będących wybitnymi praktykami z branży HoReCa, studenci poznają specyfikę, filozofię i kierunek działania każdej komórki odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie gastronomii, od małych bistro po duże restauracje hotelowe. Studenci zrozumieją także zasady, jakimi należy się kierować promując usługi gastronomiczne bezpośrednio oraz za pośrednictwem wszystkich dostępnych mediów.

Wśród przedmiotów podstawowych, takich jak zarządzanie personelem, zarządzanie obiektem gastronomicznym i marketing w gastronomii, studenci wzbogacą się o umiejętności fotograficzne, kulinarne, organizacyjne, planistyczne i PR-owe. Dzięki przedstawieniu gastronomii w zupełnie innym, jak dotąd świetle, absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w branży HoReCa, na stanowiskach specjalizujących się w dziedzinie gastronomii, np. szef kuchni, menedżer restauracji, kierownik gastronomii hotelowej, właściciel obiektu gastronomicznego, restaurator.

Studia kierowane są do osób, które pragną związać swoją karierę zawodową z gastronomią, na stanowiskach wyższego szczebla. Oferta kierunku „Menedżer w gastronomii”  kierowana jest przede wszystkim do:

  • kandydatów na stanowiska ściśle związane z gastronomią:  szef kuchni, menedżer restauracji, kierownik gastronomii,
  • przedsiębiorców i osób fizycznych planujących uruchomienie działalności gastronomicznej,
  • pracowników gastronomii na każdym szczeblu, celem pogłębiania wiedzy i umiejętności.

Więcej informacji, ceny oraz szczegółowy program, znajdziecie na: http://www.wsb.pl/gdansk/kandydaci/studia-podyplomowe/kierunki/menedzer-w-gastronomii