Nauczyciel Obróbki Mięsa w Szkole XXI wieku

 

Od stycznia 2011 trwa rekrutacja do Projektu

„Nauczyciel Obróbki Mięsa w Szkole XXI wieku”

Projekt skierowany jest do 56 Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych oraz Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu kucharz i pokrewnych oraz technik technologii żywności i pokrewnych, prowadzących praktyczne zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski.

Korzyści uczestnictwa:

  • Po zakończeniu programu doskonalenia zawodowego uzyskasz limitowany, prestiżowy certyfikat poświadczający nabycie nowych umiejętności zawodowych.
  • Udział w projekcie jest niepowtarzalną okazją by zupełnie bezpłatnie zdobyć dodatkowe umiejętności zawodowe – pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z projektem.
  • Uzyskasz nowe umiejętności w oparciu o aktywną formułę jej zdobywania – 0% wykładów, 100% praktyki.
  • Wyposażymy Cię w dwa komplety profesjonalnych strojów gastronomicznych, ubezpieczymy od następstw nieszczęśliwych wypadków i pokryjemy wszelkie koszty dojazdów i noclegów.
  • Otrzymasz indywidualne wskazówki od najbardziej cenionych oraz utytułowanych edukatorów sztuki kulinarnej, technologii obróbki mięsa i dydaktyki, które pozwolą Ci udoskonalić warsztat pracy nauczyciela/instruktora przedmiotów gastronomicznych.

Formuła projektu:

Najpierw zespół Projektu zarejestruje techniką wideo jednogodzinną lekcję prowadzoną przez Ciebie w Twojej szkole lub na warsztatach. Uczniowie biorący w niej udział wypełnią krótką ankietę ewaluacyjną.

Następnie planowany jest dwudniowy zjazd diagnozujący podczas, którego zostanie przeprowadzony test wiedzy teoretycznej oraz sprawdzenie praktycznych umiejętności. Wszystkie czynności będą wykonywane pod okiem cenionych ekspertów. Wszystko po to by ułożyć jak najlepszy program praktyk dostosowany do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Program praktyk zostanie opracowany podczas konferencji, na którą zaprosimy przedstawicieli różnych środowisk zawodowych, w tym przedstawicieli placówek oświatowych, przedsiębiorców oraz ekspertów z zakresu dydaktyki i technologii mięsa.

Praktyki zawodowe to 10 dni roboczych po 8 godzin dziennie w profesjonalnie zarządzanych przedsiębiorstwach (5 dni w przedsiębiorstwie gastronomicznym i 5 dni w przedsiębiorstwie przetwórstwa mięsnego).

Następnie po odbyciu praktyk zbadamy nabyte umiejętności podczas dwudniowego spotkania diagnozującego i wręczymy certyfikaty poświadczające wzbogacenie wiedzy.

Spodziewamy się, że odbycie praktyk w przedsiębiorstwach przyczyni się do podniesienia Twoich kompetencji zawodowych, a zdobyte w ten sposób doświadczenie umożliwi wypracowanie najlepszych rozwiązań łączenia kształcenia teoretycznego z praktyką w kontekście ich wykorzystania i zastosowania w szkole.

Beneficjentem projektu jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, które nastawia swoje działania na rozwijanie produkcji wołowiny kulinarnej i promocję wysokiej jakości mięsa wołowego, produktów regionalnych a przede wszystkim na wsparcie dla wdrażania nowych produktów, procesów i technologii oraz na doradztwo i szkolenia.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w Projekcie – nie zwlekaj! – Zgłoś się już dziś!!!

Więcej informacji na stronie Projektu: www.irafood.eu

Szczegółowe informacje:

tel. 0 794 264 903, nom21wieku@wp.pl

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej.