BIAŁY DYM

Nad Pomorską Akademią Kulinarną ukazał się biały dym zwiastujący wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia Kucharzy Polskich.

W poniedziałek 27.01.2014 100% absolutorium odwołało stary Zarząd, powołując nowy. Jednocześnie walne zgromadzenie zmieniło statut, pozostawiając trzech członków Zarządu: Prezesa, V-ce Prezes i Sekretarz pełniącego również funkcję skarbnika .

Krzysztof Szulborski – Prezes Zarządu

Wojciech Dembowski – V-ce Prezes Zarządu

Andrzej Ławniczak – Sekretarz

Komisja Rewizyjna: Krzysztof Wierzba i Łukasz Lewandowski