CZŁONKOSTWO

Członkiem zwykłym Stowarzyszenia Kucharzy Polskich może zostać osoba z gastronomicznym wykształceniem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie pozbawiona praw publicznych.

Członkostwo w Stowarzyszeniu wspiera działania zmierzające do poprawy bytu i autorytetu kucharzy. Im więcej osób działa w Stowarzyszeniu, tym szybciej ono rośnie i tym samym szybciej dotrze do kucharzy w najmniejszych ośrodkach, by tam wspierać ich działalność. Stowarzyszenie zaprasza do współpracy wszystkich kucharzy, nie tylko z ośrodków położonych blisko regionalnych oddziałów Stowarzyszenia. Członkostwo w Stowarzyszeniu to przede wszystkim kwestia prestiżu i satysfakcji.

Członkowie Stowarzyszenia otrzymują CERTYFIKAT, naszywkę z logo Stowarzyszenia, możliwość udziału w szkoleniach, pokazach, konkursach, festynach, wycieczkach, informacje z ofertami Firm z ciekawymi produktami – rekomendowanymi przez Stowarzyszenief

Przynależność do organizacji jest okazją do poznania kolegów z innych zakładów gastronomicznych i wymiany doświadczeń.

Chcesz do nas dołączyć? Prześlij deklarację i wpisz się do newslettera!

POBIERZ DEKLARACJĘ*

wpisz się do newslettera, by być na bieżąco!

NEWSLETTER


Proszę opłacić składki w wysokości 100 zł za rok 2018 r. na niżej wymienione konto**
Stowarzyszenie Kucharzy Polskich
PKO BP. II O. Gdynia 83 1020 1853 0000 9802 0010 7102

Al. Grunwaldzka 131 A
80-244 Gdańsk


 

UWAGA!

ROZPATRYWANE BĘDĄ JEDYNIE DEKLARACJE POSIADAJĄCE LIST REKOMENDACYJNY***

*Deklarację należy wypełnić komputerowo, wydrukować, podpisać i przesłać drogą mailową w formie skanu, na adres: marketing@kucharze.pl.

**Nowi Członkowie opłacają składkę dopiero po decyzji Zarządu SKP o przyjęciu kandydata do Stowarzyszenia Kucharzy Polskich. Informacja o przyjęciu zostanie przekazana drogą mailową, najpóźniej do 2 tygodni po otrzymaniu deklaracji i listu rekomendacyjnego.

***List rekomendacyjny może zostać wystosowany przez obecnego bądź ex -pracodawcę lub przełożonego.