Doskonalenie „Chlebem Powszednim” Nauczyciela Zawodu

Publikacja – podsumowanie projektu

Schowek01

 • Wstęp – Mirosław Łęczycki
 • Program 10-dniowych praktyk w przedsiębiorstwach branży piekarsko-cukierniczej dla nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych oraz instruktorów i instruktorek praktycznej nauki zawodu w Projekcie Doskonalenie „Chlebem Powszednim” Nauczyciela Zawodu – Praca Zbiorowa
 • Receptury – Mirosław Łęczycki
 • Receptury – Krzysztof Szulborski
 • Analiza merytoryczna realizacji praktyk – Mirosław Łęczycki
 • Wyniki diagnozy stanu wiedzy i umiejętności z zakresu piekarstwa i cukiernictwa nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, nabytych dzięki realizacji opracowanego programu doskonalenia zawodowego poprzez 10-dniowe praktyki w przedsiębiorstwach w ramach Projektu Doskonalenie „Chlebem Powszednim” Nauczyciela Zawodu – Krzysztof Szulborski
 • Wartość projektu Doskonalenie „Chlebem Powszednim” Nauczyciela Zawodu – wyniki ewaluacji – Edyta Borys
 • Załączniki
  • Zdjęcia
  • Załącznik 1. Przykładowy test teoretyczny – Diagnoza IN.
  • Załącznik 2. Przykładowa karta z zadaniem praktycznym – Diagnoza IN
  • Załącznik 3. Przykładowy profil osobistych kompetencji zawodowych – Diagnoza IN.
  • Załącznik 4. Wzór dzienniczka praktyk po walidacji.

   

  http://doskonaleniechlebem.pl/publikacja/