Nowy Zarząd Stowarzyszenia Kucharzy Polskich!

W czwartek 31 stycznia 2019, w Pomorskiej Akademii Kulinarnej w Gdańsku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu oraz Członków Stowarzyszenia Kucharzy Polskich.

Podczas zebrania została przeprowadzona weryfikacja Członków SKP, przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Kucharzy Polskich z lat 2014-2018, omówiony został plan działań na rok 2019 oraz ustalono nowy status SKP.

Podczas walnego zebrania zostały przeprowadzone wybory nowego Zarządu Stowarzyszenia Kucharzy Polskich. Członkowie Stowarzyszenia Kucharzy Polskich jednogłośnie wybrali skład Zarządu, który przedstawia się następująco:

Prezes: Krzysztof Szulborski
V-ce Prezes: Krzysztof Gradzewicz
Sekretarz – Skarbnik: Andrzej Ławniczak
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Wierzba
Członek Komisji Rewizyjnej: Łukasz Lewandowski

W składzie komisji wyborczej, która złożyła na ręce Zarządu odpowiedni protokół z zebrania, zasiadali: Tomasz Szydzikowski – przewodniczący oraz Natalia Sawirska – członek.