Archiwum autora: Redaktor

BIAŁY DYM

Nad Pomorską Akademią Kulinarną ukazał się biały dym zwiastujący wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia Kucharzy Polskich. W poniedziałek 27.01.2014 100% absolutorium odwołało stary Zarząd, powołując nowy. Jednocześnie walne zgromadzenie zmieniło statut, pozostawiając trzech członków Zarządu: Prezesa,…

DROGA DO KARIERY!

Członkiem Stowarzyszenia Kucharzy Polskich może zostać osoba z gastronomicznym wykształceniem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie pozbawiona praw publicznych. Członkowstwo w Stowarzyszeniu wspiera działania zmierzające do poprawy bytu i autorytetu kucharzy. Im więcej…