Zasady przyznawania rekomendacji szkołom gastronomicznym

Stowarzyszenie Kucharzy Polskich rozpoczęło drugą turę weryfikacji szkół pretendujących do tytułu Kuźni Talentów Kulinarnych, przyznawanego szkołom, które wyróżniają się wysokim poziomem nauczania, doskonałą i wykwalifikowaną kadrą i przede wszystkim uczniami, konsekwentnie dążącymi do osiągnięcia sukcesu w gastronomii.

SKP wspiera działania zmierzające do poprawy bytu i autorytetu kucharzy. Uczniowie szkół, które dostąpią zaszczytu wstąpienia do grona placówek rekomendowanych przez Stowarzyszenie Kucharzy Polskich, mogą liczyć na wsparcie merytoryczne oraz praktyczne podczas przygotowań do konkursów kulinarnych. Dodatkowo, członkostwo świadczy o prestiżu i wysokiej jakości edukacji gastronomicznej w szkole, powodując realny wzrost zatrudnienia wśród absolwentów.

Szkoły, które pretendują do tytułu „Kuźni Talentów Kulinarnych” powinny wysłać zgłoszenie na adres marketing@kucharze.pl, z danymi szkoły oraz informacjami o:

– sukcesach uczniów oraz absolwentów szkoły

– sukcesach nauczycieli

– wykazie warsztatów i szkoleń gastronomicznych prowadzonych dla nauczycieli oraz uczniów szkoły

– wykazie absolwentów, którzy odnieśli sukcesy zawodowe na płaszczyźnie gastronomicznej.

W poczet szkół certyfikowanych które otrzymały tytuł „Kuźnia Talentów Kulinarnych” weszły już: 

mapa

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 28.06.2018

 

Krzysztof Szulborski
Prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich