Historia

Pierwsza wzmianka o Stowarzyszeniu Polskich Kucharzy dotyczy roku 1907, kiedy to w Krakowie kardynał Adam Sapiecha powołał do życia Stowarzyszenie Własnej Pomocy Kucharzy.

W 1997 roku grupa zawodowych Gdańskich Kucharzy postanowiła śladem kolegów z innych regionów założyć regionalne stowarzyszenie. Celem było zintegrowanie braci kucharskiej z Pomorza jak również podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków stowarzyszenia. Na funkcje przewodniczącego wybrano Z. Motykę.
W tym okresie zorganizowano konkurs kulinarny IGRASZKI POSEJDONA.

Region Pomorski Stowarzyszenia został w roku 2001 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego i jako jedyny region w kraju, uzyskał osobowość prawną.

Od tego momentu intensywnie wpisujemy się nie tylko w działalność kulinarną naszego regionu.W programie naszej działalności, za nadrzędny cel postawiliśmy sobie promocję i rozwój regionalnej kuchni Polskiej. Cele swoje realizujemy dzięki partnerstwu z wieloma firmami HoReCa.

Byliśmy min. współorganizatorem odbywającego się od kilku lat w Gdańsku Festiwalu Dobrego Humoru, będącego jedynym w Polsce i jednym z nielicznych na świecie wydarzeniem kulturalno-rozrywkowym. W trakcie tych imprez festiwalowych organizowaliśmy Festiwal Sztuki Kulinarnej pod nazwą BIESIADA DOBREGO HUMORU w celu propagowania radości i uśmiechu w trakcie przyrządzania potraw. Byliśmy również współorganizatorem Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu, organizowanego corocznie w Jantarze.

Obecnie jesteśmy ORGANIZATOREM jednego z największych KONKURSÓW KULINARNYCH DORSZOWE ŻNIWA odbywającego się nieprzerwanie od 2004 roku, oraz Ogólnopolskiego Sylwestra Szefów Kuchni i Cukierni.

Prowadzimy także działalność charytatywną, przejawem której jest współpraca z Domem im. Janka Korczaka oraz Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci w Oliwie. Członkowie Stowarzyszenia biorą czynny udział w konkursach kulinarnych w Polsce i na świecie, plasując się  w czołowych miejscach.

Sprawozdanie z działalności Zarządu SPKiC region pomorski 2000-2005

W 2000 roku odbyły się pierwsze wybory do władz STOWARZYSZENIA POLSKICH KUCHARZY I CUKIERNIKÓW REGIONU POMORSKIEGO. Na funkcje prezesa nie zarejestrowanego jeszcze stowarzyszenia wybrano Jarosława Walczyka. Do zarządu między innymi weszli J. Roszak , L. Lewano. Celem nadrzędnym było zarejestrowanie sądowne stowarzyszenia i uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i Stowarzyszeń. W tym czasie na spotkania SPKIC RP przychodziło około 40 osób (niestety archiwa stowarzyszenia nie posiadają żadnych dokumentów związanych z tym okresem działalności).

10.10.2001 grupa kucharzy: Roszak , Ławniczak, Szulborski , Wierzba wzięła sprawy
w swoje ręce i przekonała pozostałych członków ze należy odwołać stary i powołać nowy zarząd.

W wyborach uzupełniających jesienią 2001 (10.10.2001) wybrano:
Roszak – prezes
Szulborski – vice prezes
Urbański – vice prezes
Ławniczak – sekretarz
Lewano – skarbnik
Pietrzak – członek zarządu
Dudzik – członek zarządu
Sobaszek – przewodniczący komisji rewizyjnej

W tym okresie zarejestrowano STOWARZYSZENIE POLSKICH KUCHARZY i CUKIERNIKÓW w Sądzie Rejonowym w Gdyni i uzyskano NIP: 584-24-46-816 oraz REGON: 192633590 (dzięki zaangażowaniu A. Ławniczaka)

Podpisano pierwsze umowy sponsorskie z firmami: WILBO, MEDIUM-FAGOR, ROBOT, ECOLAB, K&K

 • podpisanie umowy z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi
 • zorganizowanie konkursu kulinarnego podczas FESTIWALU DOBREGO HUMORU
 • współpraca(integracja) z środowiskiem OSSKIC
 • Zorganizowanie zjazdu SPKiC Region Pomorski w JASTRZĘBIEJ GÓRZE(16.11.2002) gdzie przeprowadzono ponownie wybory uzupełniające za Urbańskiego wszedł do zarządu Dębowski, za Lewano – Wierzba , za Dudzika – Deker zachowując funkcje poprzedników. Zmieniono funkcję M.Pietrzaka z członka zarządu na skarbnika SPKIC RP.

W tym okresie było 72 członków SPKiC Region Pomorski, odbyło się 17 spotkań z członkami SPKiC Region Pomorski, odbyło się 26 spotkania zarządu SPKiC Region Pomorski. Największą aktywnością wykazali się A. Ławniczak , K. Szulborski którzy uczestniczyli w wszystkich spotkaniach.

06.012002 roku z powodu złego stanu zdrowia prezes J. Roszak poprosił zarząd o odwołanie go z funkcji prezesa oraz skreślenie go z listy członków zarządu . Zarząd przychylnie przyjął prośbę J. Roszaka. Funkcję prezesa zgodnie z statutem przejął sekretarz A. Ławniczak do najbliższych wyborów uzupełniających.

W tym okresie:

 • podpisano umowę sponsorską z WITEX HANDEL oraz z FARM FRITES
 • Otwarto biuro SPKiC Region Pomorski w hotelu Posejdon
 • Bicie rekordu guinnesa w największej zgrillowanej porcji ryby (sum 40 kg.)
 • zorganizowano min. Drugą edycję BIESIADY DOBREGO HUMORU podczas FESTIWALU DOBREGO HUMORU
 • Bardzo dużo imprez promujących Stowarzyszenie oraz ich Członków na Międzynarodowych Targach Gdańskich
 • Imprezy kulinarne na prezentacjach artystów sztuki współczesnej w ośrodku BAŁTYK w Jastrzębiej Górze
 • Jarmark gwiazdkowy impreza na rzecz małych dzieci konkurs drużyn juniorskich SPKiC RP
 • Przekazano kwotę 500 zł zebraną podczas bicia rekordu ginessa dla DOMU MAŁEGO DZIECKA W GDAŃSKU OLIWIE oraz ufundowano paczki świąteczno-noworoczne
 • Wyjazd i zwiedzanie fabryki frytek farm-frites w Lęborku
 • W tym czasie odbyło się 12 co miesięcznych spotkań z członkami SPKiC

W październiku 2003 roku w wyborach uzupełniono za Roszaka na funkcje prezesa wybrano K. Szulborski jednocześnie zwolnił on funkcje v-c prezesa na którą to funkcje powołano Z. Senwickiego. Wybrano też nowe władze Komisji Rewizyjnej po pisemnej prośbie przewodniczącego R.Sobaszka o wykreślenie go z funkcji przewodniczącego KR. Na funkcje tą powołano P.Rądlewskiego oraz Urbański Tomczyński i Okoń na członków KR.

W tym okresie:

 • kwestowano po raz pierwszy na WOŚP gotowano wraz z wojskową jednostką z Gdyni- Grabówek 3000 porcji zupy żurek (styczeń)
 • przyjęto uchwałę aby każde spotkania z członkami było w formie szkoleń
 • podpisano umowę sponsorską z BONDUELLE i CHEMAN
 • zorganizowano konkurs kulinarny na MTG. (kreator smaku oraz gotuj z gwiazdą)
 • organizacja międzynarodowej imprezy kulinarnej KUCHNIE EUROPY z okazji wejścia Polski do UNII EUROPEJSKIEJ
 • organizacja międzynarodowego konkursu DORSZOWE ŻNIWA
 • organizacja 5 festiwalu BIESIADA DOBREGO HUMORU.
 • organizacja przeróżnych imprez min. impreza na 80-lecie policji , zoo terapia, impreza z lekarzami itp.
 • pokazy kulinarne na jarmarku dominikańskim
 • organizacja biesiady kulinarnej w czasie 6 mistrzostw świata w poławianiu bursztynu
 • ustanowienie rekordu guinnessa w czasie 3 DNI PIEROGA w Gdańsku
 • organizacja kulinarna pięciu wystaw artystycznych
 • przekazanie w sumie dwóch tyś zł na Dom Małego Dziecka w Gdańsku Oliwie
 • wydanie trzech kalendarzy SPKIC RP na 2005 rok
 • odbyło się 12 co miesięcznych zebrań z członkami SPKIC.
Sponsorzy:

ECOLAB, MEDIUM FAGOR, FARM-FRITES, BONNDUELLE, CHEMAN, WITEX-HANDEL

Sprawozdanie przygotował:

Krzysztof Szulborski
Prezes SPKiC RP

Sprawozdanie z działalności Zarządu SPKiC region pomorski 2005-2009

Dnia 01.09.2005 w Hotelu Posejdon w Gdańsku odbyły się kolejne, zgodne ze statutem wybory do władz Stowarzyszenia Polskich Kucharzy i Cukierników region pomorski . W zebraniu wzięło udział 86 członków SPKIC RP z czego 86 osoby miały prawo do głosowania.

Zarząd SPKIC rp 2005 -2009:

Prezes: K. Szulborski ,

Wice Prezesi W.Dembowski, Z Senwicki

Skarbnik: A. Ławniczak,

Członek zarządu: T. Deker, M. Pietrzak.

Komisja Rewizyjna SPKIC rp 2005 -2009:

Paweł Rądlewski, Jan Tomczyński, Paweł Macioszczyk, Krzysztof Zabłocki, Edward Sikorski.

ZAŁOŻENIE ZARZĄDU „Stworzyć wizję określającą zasadniczą filozofię i kierunek rozwoju Stowarzyszenia poprzez powołanie zespołu kucharzy, który zgłębi tajniki kuchni pomorskiej i kaszubskiej oraz będzie ją promował na arenie Międzynarodowej.”

W 2006 roku Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i Cukierników region pomorski liczyło 136 osób (zgodnie z zapłaconymi składkami). W tym okresie Zarząd wraz z członkami SPKIC rp. zorganizowali i wykonali popularyzując pomorską sztukę kulinarna następujące imprezy kulinarne:

 • Pokazy i promocja produktów firm sponsorskich w trakcie comiesięcznych zebrań.
 • Udział w XV Finale WOŚP wykonanie 1500 porcji pierogów z farszem rybnym.
 • Udział w IV Konkursie Włoskiej Sztuki Kulinarnej w Warszawie.
 • GASTROEXPO – organizacja konkursu kulinarnego.
 • AMBERIF Międzynarodowe Targi Bursztynu, promocja zupy bursztynowej.
 • Gdańskie Targi Turystyczne – pokazy kulinarne i promocja firm sponsorskich.
 • Oprawa kulinarna Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego 2006”.
 • Pomoc w organizacji festynu rodzinnego z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.
 • Udział w imprezach organizowanych przez SUDETY IT.
 • Organizacja III Mistrzostw Polski – DORSZOWE ŻNIWA (01-04.06.2006).
 • Udział w VI Mistrzostwach Polski w Potrawach z Ryb „Sielawa Blues”.
 • Współorganizacja VII Festiwalu Dobrego Humoru.
 • VII Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu – Jantar.
 • Jarmark Dominikański – pokazy kulinarne i promocja firm.
 • Organizacja kulinarna wystaw artystycznych w OWS „Bałtyk” w Jastrzębiej Górze .
 • Jarmark Gwiazdkowy– konkurs kulinarny.
 • SZKOLENIA WSZYSTKICH CZŁONKÓW SPKIC RP w nowo otwartym studio kulinarnym przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

W 2006 roku odbyło się 10 comiesięcznych zebrań z członkami SPKIC RP.

Sponsorami SPKIC RP były następujące firmy:

ECOLAB , MEDIUM-FAGOR , FARM-FRITES , BONNDUELLE , CHEMAN, GRONEX, WITEX-HANDEL, NESTLE , NESTLE-SCHELLER .

Odbyły się wybory uzupełniające. Za A. Nagórską, która złożyła rezygnację z powodów osobistych i braku czasu na funkcje Sekretarza powołano K. Wierzbę. Odwołano nie angażującego się w prace Stowarzyszenia pierwszego Członka Zarządu M. Pietrzaka i powołano na to miejsce T.Seide , odwołano również po pisemnej rezygnacji z powodu zwiększonych obowiązków zawodowych T. Dekera i powołano P. Tworkowskiego .

W 2007 r. po wyborach uzupełniających Zarząd SPKIC rp składał się z :

Prezes: K. Szulborski
V-ce Prezes: Z. Senwicki
V-ce Prezes: W. Dembowski
Sekretarz: K. Wierzba
Skarbnik: A. Ławniczak
Członkowie zarządu: T. Seide i P. Tworkowski.

W tym okresie Zarząd wraz z członkami SPKIC rp zorganizował i wykonał popularyzując pomorską sztukę kulinarna następujące imprezy kulinarne:

 • Udział w XVI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 • Udział V Konkurs Włoskiej Sztuki Kulinarnej w Warszawie .
 • GASTROEXPO – organizacja konkursu kulinarnego.
 • AMBERIF Międzynarodowe Targi Bursztynu.
 • Gdańskie Targi Turystyczne – konkurs kulinarny.
 • Oprawa kulinarna Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego 2007”.
 • Organizacja IV Mistrzostw Polski – DORSZOWE ŻNIWA.
 • Współorganizacja VIII Festiwalu Dobrego Humoru.
 • VIII Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu – Jantar.
 • Jarmark Dominikański– pokazy kulinarne.
 • Jarmark Gwiazdkowy– konkurs kulinarne.
 • Zdrowe jedzenie, to zdrowe życie” kucharze w szkole podstawowej nr 50.

W 2007 roku odbyło się 12 comiesięcznych zebrań z członkami SPKIC.

Sponsorami SPKIC RP były następujące firmy:

ECOLAB , MEDIUM-FAGOR , FARM-FRITES , BONNDUELLE , CHEMAN, GRONEX WITEX-HANDEL, TOGO , NESTLE , NESTLE-SCHELLER .

W 2008 roku Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i Cukierników region pomorski liczyło 97 osoby ( zgodnie z zapłaconymi składkami ). W tym okresie Zarząd wraz z członkami SPKIC rp zorganizował i wykonał popularyzując pomorską sztukę kulinarna następujące imprezy kulinarne:

Pokazy i promocja produktów firm sponsorskich w trakcie comiesięcznych spotkań członków SPKiC RP w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca o godz. 18.00.

 • Udział w XVII Finale WOSP – gotowanie 300 litrów zupy grochowej.
 • Udział w VIII Konkursie Włoskiej Sztuki Kulinarnej w Warszawie (Hotel Mariott).
 • GASTROEXPO– Konkurs kulinarny z firmą BONDUELLE – ZIELONE CZAPKI.
 • AMBERIF – Międzynarodowe Targi Bursztynu (MTG S.A.).
 • Organizacja V Mistrzostw Polski – Dorszowe Żniwa (Skwer Kościuszki w Gdyni).
 • Współorganizacja IX Festiwalu Dobrego Humoru (Targ Węglowy Gdańsk).
 • IX Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu – pokazy kulinarne.
 • Udział w Olimpiadzie Kulinarnej Erfurt 2008 (KUCHNIA REGIONALNA).

Reprezentacja POMERANIA TEAM składająca się z Członków Stowarzyszenia Polskich Kucharzy i Cukierników region pomorski zdobyła po raz pierwszy w Historii Gastronomi Polskiej i Pomorskiej Brązowy medal na Olimpiadzie Kulinarnej w Erfurcie- najbardziej prestiżowym konkursie kulinarnym na świecie.

W 2008 roku odbyło się 8 zebrań z członkami SPKIC RP

Sponsorami SPKIC RP były następujące firmy:

ECOLAB, FARM-FRITES, CHEMAN, GRONEX, TOGO, NESTLE, NESTLE-SCHELLER.

Zmieniono siedzibę Stowarzyszenia z ul. Kaplicznej 30 Gdańsk 80-749 na Mierzeszyn 80-041 ul. Polna 4 .

W 2009 roku Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i Cukierników region pomorski liczyło 50 osób ( zgodnie z zapłaconymi składkami ). W tym okresie Zarząd wraz z członkami SPKIC rp zorganizował i wykonał popularyzując pomorską sztukę kulinarna następujące imprezy kulinarne:

 • Pokazy i promocja produktów firm sponsorskich wśród członków SPKiC RP.
 • Udział w IX Konkursie Włoskiej Sztuki Kulinarnej w Warszawie (Hotel LORD ).
 • GASTROEXPO– KONKURSU KULINARNY z Carving Team Polska.
 • Organizacja VI Mistrzostw Polski – Dorszowe Żniwa .
 • Współorganizacja X Festiwalu Dobrego Humoru (Targ Węglowy Gdańsk).
 • X Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu – pokazy kulinarne.

V-ce Prezes Z.Senwicki złożył pisemną rezygnacje z pełnionej funkcji , którą Zarząd przyjął jednogłośnie, jednocześnie przekazując obowiązki V-ce Prezesa W. Dembowskiemu.

NA ZDJĘCIACH PRZEDSTAWIAMY NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Z ŻYCIA SPKIC RP 2005-2009 ORAZ ZDJĘCIA NASZYCH PRZYJACIÓŁ.

W 2010 roku Stowarzyszenie zmieniło nazwę na STOWARZYSZENIE KUCHARZY POLSKICH rozszerzając swoją działalność z terenie całej POLSKI.

Stowarzyszenie czterokrotnie reprezentowało nasz kraj na Olimpiadzie Kulinarnej w Niemieckim Erfurcie zdobywając brązowy i srebrny medale.

Dodaj komentarz