Regulamin

gg
1 2 3 4 6

 

1. Sprawy ogólne

1.1. Organizatorami mistrzostw są Krzysztof Szulborski/ Stowarzyszenie Kucharzy Polskich wraz z Mariuszem Gachewiczem/ Hotel Gniew w Gniewie.

Honorowy Patronat nad mistrzostwami objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

1.2. Mistrzostwa odbędą się w dniach 1-2 lipca 2016 roku:

• 1 lipca 2016 / godz. 18:00 / Hotel Gniew w Gniewie – odprawa ekip startujących oraz jury.

• 2 lipca 2016 / godz. 09:00 – 14:00 / dziedziniec Zamku Gniew w Gniewie – zmagania konkursowe.

1.3. Celami nadrzędnymi mistrzostw są:

• promocja sztuki kulinarnej;

• popularyzowanie polskiej tradycji kulinarnej;

• utrwalanie więzi i jedności środowiskowej branży kucharskiej w Polsce.

2. Zasady uczestnictwa

2.1. W konkursie może uczestniczyć 8 ekip kucharzy w składzie dwuosobowym.

Uczestnikami konkursu mogą być kucharze pracujący aktualnie w zawodzie bez względu na zajmowane stanowisko i wiek. Ekipy reprezentują macierzyste zakłady pracy tj. restauracje i restauracje hotelowe. Wszyscy uczestnicy konkursu muszą pracować zgodnie ze swoimi kwalifikacjami w zakładach gastronomicznych, które dokonały zgłoszenia, aż do momentu rozstrzygnięcia wyniku mistrzostw.

2.2. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidują zasady regulaminowe, organizatorzy mistrzostw dokonają wstępnej selekcji uczestników, na podstawie subiektywnej oceny opisu i zdjęcia zgłoszonej potrawy i wybierze 8 ekip kucharskich, które wystąpią w podczas Dorszowych Żniw na Zamku w Gniewie.

2.3. Wszystkie zgłoszenia należy przesyłać nie później niż do dnia 5 czerwca 2016 roku, na adres e-mail: szulba@tlen.pl

Zgłoszenie powinno zawierać ( druk PDF):

• nazwiska i imiona członków drużyny (szef drużyny i kucharz),

• telefon kontaktowy,

• e- maill kontaktowy,

• nazwę rodzimej restauracji, z której startuje drużyna,

• nazwę potraw,

• receptury wraz ze zdjęciami wykonywanych potraw.

2.4. Każdy z uczestników otrzyma do dnia 7 czerwca (wtorek) 2016 roku wiadomość o dopuszczeniu/niedopuszczeniu do udziału w mistrzostwach.

2.5. W przypadku niemożności uczestnictwa w mistrzostwach któregoś z członków ekipy zakład gastronomiczny zatrudniający ekipę może wskazać przed dniem 20 czerwca (poniedziałek) 2016 roku uczestnika zastępczego. W przypadku niemożności uczestnictwa całej ekipy organizatorzy wybiorą ekipę zastępczą spośród kandydatów zgłoszonych, ale pierwotnie nie zakwalifikowanych, którzy zostaną bezzwłocznie poinformowani o zakwalifikowaniu do mistrzostw.

2.6. W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt: Krzysztofem Szulborskim szulba@tlen.pl

3. Warunki organizacyjne

3.1. Ilość ekip startujących jest ściśle określona (zgodnie z pkt. 2.1 i pkt.2.2).

3.2. Produkty potrzebne do przygotowania dań konkursowych, każda z ekip zabezpiecza we własnym zakresie.

3.3. Organizator zapewnia:

• nocleg dla ekip (01/02.07.2016, 02/03.07.16) w Hotelu Gniew;

• wyżywienie: kolacja (01.02.16), obiad (02.02.16), śniadania hotelowe w dniach (02.07.2016 i 03.07.2016) w Hotelu Gniew;

• zaproszenie na Galę finałową (02.02.16) w Hotelu Zamek Gniew.

3.4. Ekipy będą miały do dyspozycji stanowiska wyposażone przez n/w sponsorów w profesjonalny sprzęt kuchenny niezbędny do przygotowania dań konkursowych.

- zlewozmywak jednokomorowy wraz ze stołem odstawczym – 1 szt./stanowisko

- stół roboczy 1,5 m – 1 szt.

- szafa grzewcza – 1 szt.

- nadstawka grzewcza – 1 szt.

- kuchenki indukcyjne – 2 szt.

- piec konwekcyjno-parowy (z możliwością użycia GN 1/1) – 1 szt./stanowisko

- Asystent szefa kuchni Robot-Cook – 1 szt.

- Mikser Micro Mix – 1 szt.

3.5. Każda z ekip startujących powinna przywieźć podstawowy sprzęt drobny potrzebny do przygotowania potraw konkursowych.

3.6. Każdy z kucharzy otrzyma fartuch kucharski sponsorowany przez firmę CHEMAN. Uczestnicy zobowiązani są do wystąpienia w stroju kucharskim podczas mistrzostw i Gali finałowej, tj. rodzimej bluzie kucharskiej , czarnych spodniach, w/w fartuchu Cheman oraz czapce kucharskiej

3.7. Uczestnicy w dniu zakończenia mistrzostw przenoszą autorskie prawa majątkowe do przesłanych materiałów, w tym receptury i zdjęcia oraz prawa do rozpowszechniania opracowań materiałów, obejmujące bez ograniczeń terytorialnych i czasowych wszystkie znane w momencie przeniesienia pola eksploatacji, a w szczególności: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez internet.

3.8. Zgłaszające się ekipy kucharskie do XIII Dorszowych Żniw wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb projektu zgodnie z Ustawą o ochronie z 29. 08. 1997 r. (Dz. Nr. 133 poz. 833).

3.9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn.

4. Zasady Konkursu

4.1. Każda praca wykonana przez uczestnika konkursu będzie uważana za prace przygotowaną specjalnie na mistrzostwa i nie będzie powtórzeniem pracy z innych konkursów. Wszystkie prace powinny być wyjątkowo oryginalne, jednocześnie bardzo eleganckie i wykwintne.

4.2. Ekipy będą wpuszczane na stanowiska według wylosowanej kolejności.

• EKIPA nr. I, II, III, IV – od 10:00 do 12:00

• 12.10-12.50 Przerwa na oficjalne rozpoczęcie konkursu na „PADOKU” Zamku Gniew. Rozpoczęcie konkursu zaczyna się defiladą wszystkich zgromadzonych kucharzy i kuchmistrzów

• EKIPA nr. V,VI,VII,VIII – od 13:00 do 15:00

4.3. Na przygotowanie potraw uczestnicy mają 120 minut.

4.4. Menu powinno składać się z dwóch dań:

•10 porcji dania głównego z wykorzystaniem polędwicy z dorsza;

•10 porcji deseru z wykorzystaniem czekolady dowolnego rodzaju i przynajmniej trzech rodzajów owoców.

talerze

Do dyspozycji zespołów biorących udział w konkursie Organizator wystawi stół z produktami firmy POLMLEK:

• śmietanka 36%,

• śmietanka 18 %,

• śmietana 30%,

• śmietana 18%,

• twaróg biały tłusty,

• serek homogenizowany waniliowy,

• ser żółty Mlekdamer,

• masło osełkowe 82%,

• mleko 3,2%,

• jogurt naturalny.

Do dyspozycji zespołów biorących udział w konkursie Organizator wystawi także stół z czekoladami Arabesque oraz dekoracjami od firmy Zeelandia. Produkty: http://1900.pl/produkty-z-czekolady

4.5. Wszystkie dania konkursowe muszą składać się wyłącznie z jadalnych produktów, dotyczy to również dekoracji.

4.6. Wszelkie elementy dekoracyjne powinny być wykonane podczas konkursu w czasie regulaminowym.

4.7. Wszystkie produkty użyte w konkursie nie mogą być poddane wcześniejszej obróbce, a dodatki skrobiowe, jarzynowe czy grzyby mogą być jedynie umyte i obrane, lecz w żaden sposób nie uformowane, również skorupiaki o ile będą użyte, musza być w postaci surowej .

4.8. Każda ekipa przygotowuje dania dla Jury Profesjonalnego i Technicznego oraz dania na stół prezentacyjny.

4.9. Każda ekipa przygotowuje 10 talerzy z daniem głównym i 10 z deserem.

5. Sposób punktacji Jury Profesjonalne Techniczne i Jury Profesjonalne Degustacyjne

5.1. Wykonanie zadania konkursowego będzie oceniane przez powołanych przez organizatora jurorów pracujących w dwóch składach jurorskich.

Jury Profesjonalne Techniczne ocenia:

• przygotowanie stanowiska pracy (max 10 punktów)

• odpowiednio użyty surowiec (max 10 punktów)

• czystość pracy na stanowisku pracy (max 10 punktów)

• profesjonalny sposób wykonywania pracy (max 20 punktów)

• wygląd stanowiska pracy po zakończeniu pracy (max 10 punktów)

Każdy członek Jury profesjonalnego Technicznego może przyznać maksymalnie 60 punktów.

Jury Profesjonalne Degustacyjne ocenia:

• kreatywność i estetykę podania (max 10 punktów)

• odpowiedni dobór składników (max 10 punktów)

• aromat potrawy ( max 10 punktów)

• odpowiednia temperatura potrawy i talerza ( max 10 punktów)

• tekstura poszczególnych elementów potrawy ( max 10 punktów)

• smak (max 50 punktów)

Każdy członek Jury Profesjonalnego Degustacyjnego może przyznać maksymalnie 100 punktów.

5.2. Czas przygotowania, od momentu wejścia na stanowisko pracy, do momentu ustawienia 10-ciu dań głównych na ladzie ekspedycyjnej nie może przekraczać 120 minut. Gotowe 10 talerzy z daniem głównym wystawiamy w trakcie trwania czasu konkursowego (w dowolnym momencie) po wcześniejszym zgłoszeniu jurorowi technicznemu.

5.3. Każde 5 minut spóźnienia równe jest 15 pkt. karnym odjętym od sumy ogólnej punktacji Jury Profesjonalnego, które odejmuje Przewodniczący Jury (1 min. = 3 pkt. od sumy punktów Jurorów Profesjonalnych i Technicznych).

5.4. Po przekroczeniu regulaminowego czasu ponad 15 minut, Jury Profesjonalne Techniczne przerywa pracę ekipy i ocenia ja w stopniu w jakim jest przygotowana.

5.5. Decyzja Jury ustalająca wynik konkursu jest ostateczna i niepodważalna.

6. Nagrody

6.1. Jury Profesjonalne degustacyjne i Techniczne przyzna I, II i III miejsce na podstawie łącznej ilości punktów za które zostaną przekazane nagrody.

ORGANIZATOR OGŁOSI LISTĘ NAGRÓD DO DNIA 1 CZERWCA 2016.

Każda z ekip biorących udział w konkursie otrzyma upominki od sponsorów.

Dodaj komentarz