Wyróżnienie dla Stowarzyszenia


W dniu 23 listopada br. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się gala XVII edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka dla najlepiej działających organizacji pozarządowych w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska, z terenu województwa pomorskiego .
Zadaniem tegorocznej edycji konkursu było promowanie najlepszych rozwiązań w sferze polityki społecznej i ochrony środowiska, tzw. dobrych praktyk, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka przyznając nagrody i wyróżnienia za działalność w roku minionym, wybierała kandydatów działających w różnych obszarach: pomocy społecznej, ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, kultury, społeczeństwa obywatelskiego, edukacji i współpracy międzynarodowej.

Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane przez Kapitułę, którą tworzy po dwóch przedstawicieli marszałka województwa, wojewody pomorskiego i organizacji pozarządowych, oraz laureaci NBM w roku poprzednim, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiciele: Europejskiego Centrum Solidarności, Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii” oraz Fundacji RC.

Wśród wyróżnionych znalazło się Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i Cukierników Region Pomorski, obecnie Stowarzyszenie Kucharzy Polskich, które swoją pracą przyczyniło się do promocji sztuki kulinarnej oraz popularyzacji tradycji pomorskiej i kaszubskiej kuchni.

Honorowym gościem uroczystości był Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, który osobiście pogratulował laureatom.

Uroczystość zakończył koncert Grzegorza Turnaua.
Tekst www.papaja.pl
Autor Agnieszka Ochniak

Zdjęcie S.P.K

Comments are closed.