Czas na rybę!

Konkurs Kulinarny „Czas na rybę!” organizowany jest od 2018 roku. Organizatorem Konkursu jest Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” (RLGD „Opolszczyzna”) – stowarzyszenie zrzeszające hodowców lokalnych ryb, gminy, na których terenie prowadzona jest gospodarka rybacka, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne – sympatyków zdrowego jedzenia, w tym przede wszystkim lokalnych ryb.

Konkurs organizowany jest podczas Wojewódzkiego Święta Karpia Opolskiego, które organizowane jest na Zamku w Niemodlinie, w pierwszy weekend października (5-6.X.2019).

W pierwszy dzień o zwycięstwo na najlepszą potrawę z karpia walczą uczniowie szkół gastronomicznych, a w drugi dzień – Szefowie Kuchni z całej Polski.

Organizator określa i zapewnia produkty obowiązkowe. Zawsze jest to karp, natomiast drugim produktem jest w 2019 roku maślanka z OSM Olesno. Nie bez powodu wybrano lokalny produkt, gdyż RLGD „Opolszczyzna” od dłuższego czasu współpracuje z lokalnymi producentami, organizując szereg wydarzeń gastronomicznych na Opolszczyźnie.

Współorganizatorem konkursu jest opolski Szef Kuchni – Kamil Klekowski. Nadzór merytoryczny nad Konkursem, w ramach przyznanego patronatu, sprawuje stowarzyszenie Euro-Toques Polska.

Informacje o zgłoszeniach: http://swietokarpia.pl/cnr/konkurs/zgloszenia

Organizatorzy czekają na zgłoszenia od Szefów Kuchni do 13 września 2019 r. od uczniów szkół gastronomicznych.

Informacji na temat konkursu udzielają Organizatorzy:

– Aleksandra Czerkawska – tel. 535 380 010
– Kamil Klekowski – tel. 790 247 247