Fine Dine wdrożyło System Zarządzania Jakością zgodny z normami ISO 9001: 2015.

Firma Fine Dine – lider w branży wyposażenia gastronomii uzyskała certyfikat ISO 9001: 2015. Oznacza to, że firma wdrożyła system zarządzania jakością, w którym wszystkie procesy i procedury zostały starannie zaprojektowane i przetestowane pod kątem jakości zgodnie z międzynarodowymi standardami.

„Zapewnienie doskonałej jakości we wszystkim, co robimy, jest wbudowane w DNA Fine Dine i zawsze tak było. Podjęcie ostatniego kroku i wdrożenie procedury certyfikacji ISO potwierdza, że utrzymujemy najwyższe standardy. Jest to także obietnica dla naszych klientów, że będziemy nieustannie pracować, aby stać się lepszymi. Nigdy nie odpuszczamy” powiedział Kamil Lenart, Prezes Zarządu Fine Dine.

W skrócie można powiedzieć, iż spełnienie wymagań ISO 9001 oznacza zaprojektowanie i wdrożenie systemu spełniającego następujące zasady:

  • ustanowienie polityki jakości –ustanowienie polityki jakości, jako ogółu zamierzeń i ukierunkowanie organizacji
  • stawianie celów i ich realizacja – planowanie działalności z wyprzedzeniem, stawianie realnych celów do realizacji, osiąganie ich i mierzenie stopnia ich wykonania,
  • koncentracja na kliencie – zrozumienie aktualnych i przyszłych potrzeb klienta. Wyjście naprzeciw jego wymaganiom oraz przewidywanie i wyprzedzenie oczekiwań, jakie klient może wyrazić
  • przywództwo – uwzględnia cele, kierunek działania oraz kreuje wewnętrzne środowisko organizacji. Sprzyja pełnemu zaangażowaniu pracowników organizacji do osiągnięcia założonych celów
  • ciągłe doskonalenie – jako stały cel
  • skuteczne decyzje oparte na logicznej analizie posiadanych danych i informacji
  • wzajemne korzystne powiązania dostawców
  • uzyskanie całkowitego zaangażowania pracowników umożliwia pełne wykorzystanie ich zdolności z maksymalną korzyścią
  • podejście procesowe – zasoby i działania zarządzane są jako proces cos sprawia, że cel osiąga się bardziej efektywnie
  • podejście systemowe do zarządzania – zidentyfikowanie systemu wzajemnie zależnych procesów, zrozumienie współzależności i umiejętne zarządzanie przyczynia się do zwiększenia skuteczności i efektywności działania organizacji

Dzięki certyfikacji ISO 9001 klienci Fine Dine mają pewność, że firma przestrzega najwyższych standardów jakości i obsługi klienta w branży Horeca.