Hiszpańskie staże szansą do kariery zawodowej

W dniu 02 maja 2020 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich zakończył się projekt praktyk zagranicznych „Hiszpańskie staże szansą do kariery zawodowej” o wartości 84 732,00 EUR przyznanych ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

W projekcie wzięło udział 30 uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz. Uczestniczenie w projekcie pozwoliło im zdobyć nowe umiejętności zawodowe w hotelach i restauracjach w Walencji, gdzie udali się wraz z towarzyszącymi im nauczycielami w dwóch grupach, we wrześniu i październiku 2019.

Poznali technologię sporządzania i ekspedycji potraw typowych dla kuchni hiszpańskiej np. paelli, owoców morza, tortilli oraz technik utrzymania czystości w jednostkach mieszkalnych i obsługi gości podczas serwisu śniadaniowego.

 

Nauka zawodu w hiszpańskich restauracjach i hotelach była nie tylko okazją do doskonalenia się w aspekcie zawodowym, ale również do rozwoju osobistego, wzrostu pewności siebie, wiary we własne możliwości i umiejętności interpersonalnych. Projekt obejmował również program kulturoznawczy, dzięki któremu uczestnicy poznali bliżej historię, kulturę i tradycje kraju przyjmującego a podczas przygotowania językowego poznali podstawy języka hiszpańskiego. Prezentacja nabytych umiejętności zawodowych i językowych miała miejsce w szkole 12 grudnia 2019 podczas podsumowania staży, na którą przybyli przedstawiciele UM, lokalnego środowiska branżowego i edukacyjnego oraz rodzice uczestników. Wydarzenie to było również okazją do wręczenia uczestnikom dokumentów potwierdzających nabyte umiejętności: certyfikatów uczestnictwa w stażu, certyfikatów językowych, dokumentów ECVET, referencji z zakładów pracy, a przed uczestnikami jeszcze wręczenie dokumentu Europass Mobilność. Wierzymy, że z takim pakietem dokumentów naszym uczniom, a w przyszłości absolwentom będzie łatwiej wejść na rynek pracy, będą pracownikami samodzielnym, posiadającymi wymagane umiejętności a szkoła poprzez działania projektowe przyczyni się do wzrostu rangi i jakości kształcenia zawodowego.

Wszyscy uczestnicy podkreślają, że bez wahania wzięliby jeszcze raz udział w takim projekcie gdyby mieli taką możliwość. Dziękujemy Edukacji Pomorskiej za objęcie patronatem medialnym naszych działań projektowych i Stowarzyszeniu Kucharzy Polskich za patronat honorowy.

Anna Pawelec, koordynatorka projektu, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Gdańsk