I OGÓLNOPOLSKI KONKURS KULINARNY „Literacka Kuchnia”

Organizator:

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Gdańsku

Terminy i miejsce konkursu:

I etap konkursu – eliminacje szkolne

II etap konkursu – nadsyłanie propozycji potraw i składu zespołów konkursowych do 20 października 2014 roku

III etap konkursu – finał 29 października 2014 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Gdańsku

 

1) Założenia ogólne:

a) organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Gdańsku Aleja Legionów 7 80-441 Gdańsk,

b) celem konkursu jest:

–          propagowanie czytelnictwa
–          zapoznanie z twórczością klasyków i pisarzy współczesnych
–          kształtowanie postaw kreatywnych poprzez szukanie inspiracji kulinarnych w innych dziedzinach sztuki
–          zachęcanie do rozwijania umiejętności z zakresu technologii gastronomicznej
–          rozbudzanie wrażliwości estetycznej
–          podnoszenie poziomu efektywności kształcenia zawodowego oraz nawiązywanie współpracy między szkołami i firmami związanymi z gastronomią
–          propagowanie idei, że artystą można być również w dziedzinie sztuki kulinarnej,

c) tematem konkursu są potrawy zawarte w literaturze.

 

2) Warunki uczestnictwa:

a)      Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas zasadniczych zawodowych i technikum o profilu gastronomicznym, uczących się w zawodach:

–                   zasadnicza szkoła zawodowa  – kucharz,
–                   technikum w zawodzie kucharz,
–                   kelner,
–                   technik organizacji usług gastronomicznych,
–                   technik żywienia i usług gastronomicznych,

b)      uczniowie powinni być zgłaszani do konkursu przez swoich nauczycieli zawodu. Każda szkoła biorąca udział w konkursie może zgłosić 1 zespół dwuosobowy,

c)       warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie „Karty zgłoszenia” (załącznik nr 1) i „Propozycji kulinarnej” (załącznik nr 2) na adres podany w punkcie 6 do 20 października 2014r.oku

 

3) Przebieg konkursu

Konkurs podzielony jest na trzy etapy:

I etap – eliminacje szkolne (wewnętrzne) będą przeprowadzone w szkołach (termin wyznacza sobie szkoła). Organizator konkursu pozostawia dowolność poszczególnym szkołom w wyłanianiu zespołu konkursowego.

II etap – zgłoszenie pisemne uczestnictwa w konkursie do 20 października 2014r.

Każdy wyłoniony zespół powinien opracować i przesłać na adres e-mail organizatora zgodnie z tematem konkursu:

  • kartę zgłoszenia (załącznik nr1 – zeskanowany, oryginał dowieziony w dniu konkursu)
  • propozycję kulinarną (załącznik nr 2 – w formacie „doc.”)

1. fragment z książki, z której zaczerpnięto inspirację lub literacki opis potrawy, sposób jej przyrządzania lub ewentualnie sposób jej wykonania opisany przez autora

2. opis bibliograficzny (autor, tytuł książki, nazwa wydawnictwa, miejsce rok wydania lub ISBN)

3. receptura (nazwę potrawy, normatyw surowcowy, technika wykonania potrawy)

 

Ponadto każdy zespół powinien przygotować krótką (5 minutową) prezentację ustną na temat

sporządzanej potrawy, np. : z jakiej książki zaczerpnięto inspirację lub recepturę, czy modyfikowano ją, w jaki sposób, dlaczego wybrano taki przepis, czym się kierowano). Uczestnicy będą prezentowali się przed jury konkursowym.

III etap – finał, wykonanie potraw konkursowych, prezentacja – etap przeprowadzony zostanie w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Gdańsku Aleja Legionów 7 80-441 Gdańsk, dniu 29 października 2014r.

4) Obowiązujące zasady:

a) zespół szkolny składa się z dwóch uczestników, startujących w konkursach oraz opiekuna zespołu. Wszyscy członkowie zespołu szkolnego muszą uczęszczać do tej samej szkoły lub zespołu szkół, nie muszą uczęszczać do tej samej klasy.

b) w dniu finału konkursu odbędzie się instruktaż wstępny dla uczestników,

c) uczestnicy finału powinni posiadać aktualne książeczki zdrowia oraz strój ochronny zgodny z wymogami higieny,

d) do wykonania prac konkursowych udostępnione będą szkolne pracownie technologiczne,

e) organizator zapewnia następujące urządzenia i sprzęt potrzebny do wykonania zadań konkursowych: stoły technologiczne, zlewy, piece konwekcyjno – parowe, kuchenki gazowe, kuchenka mikrofalowe, wagi elektroniczne, miski metalowe, rózgi, miarki objętościowe, noże, pakowarkę próżniową VACUUM, urządzenie do gotowania w niskich temperaturach – SOUS VIDE, szokówkę, termomiks. Pozostały drobny sprzęt, narzędzia specjalistyczne oraz talerze do prezentacji potraw uczestnicy przywożą we własnym zakresie,

f) uczestnicy finału mają za zadanie:

  • wykonać samodzielnie 2 potrawy kulinarne (DANIE GŁÓWNE i DESER zimny lub gorący) w ilości 4 porcji:

                                                    – trzy porcje do oceny przez jury degustacyjne

                                                    – jedna porcja do prezentacji na stół konkursowy

  • dokonać prezentacji przed jury degustacyjnym i jury literackim

g) wszystkie potrawy powinny nawiązywać do tematu konkursu,

h) czas na wykonanie prac konkursowych wynosi 120 minut,

i) wykonane prace konkursowe będzie oceniać jury konkursu finałowego według kryteriów podanych w regulaminie (załącznik poniżej)

ZAPROSZENIE

DO POBRANIA

pełny REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA (załącznik 1)
PROPOZYCJA KULINARNA (załącznik 2)

Dodatkowe informacje można uzyskać  codziennie pod numerami tel. 

504-033-163 p. Aleksander Wiśniewski –  aleksander_w@wp.pl
609-351-893 p. Beata Seleman – beata_linda@wp.pl
oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich www.zsgh.gda.pl

plakat