Mistrz Szkolnej Patelni!

Dnia 15 marca 2018 r. w Zespole Szkół nr 2 w Szczytnie odbyła się XXIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego o tytuł „Mistrza Szkolnej Patelni” pt. „Smaki Mazurskich Lasów – dziczyzna i grzyby”.
Do rywalizacji stanęły drużyny z 9 szkół naszego województwa:
– Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie,
– Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu,
– Zespół Szkół nr 6 im. Macieje Rataja w Ełku,
– Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie,
– Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim,
– Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie,
– Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie,
– Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie,
– Zespół Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie.
Patronat honorowy nad Konkursem objęli Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie, Starosta Szczycieński oraz Polski Związek Łowiecki, a patronat medialny TVP 3 OLSZTYN (www.olsztyn.tvp.pl oraz portal internetowy Slowfood.edu.pl

Celem Konkursu jest podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozwijanie zainteresowań uczniów, kultywowanie tradycji kulinarnych, popularyzowanie kuchni regionalnej oraz surowców regionalnych.

Tematem tegorocznego Konkursu była dziczyzna, surowiec często niedoceniany, a przewyższający swoją wartością odżywczą mięso zwierząt hodowlanych. Dzięki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Kołom Łowieckim działającym na terenie powiatu szczycieńskiego oraz Łowczemu Rejonowemu Rejonu Szczytno Panu Bolesławowi Woźniakowi uczestnicy Konkursu mieli zapewniony schab z jelenia.

Umiejętności kulinarne zespołów oceniło jury techniczne i degustacyjne pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Gradzewicza – szefa kuchni restauracji „Corrèze” w Gdańsku:

Jury techniczne:
Bożena Kaczmarczyk – szef kuchni Zajazdu Tusinek w Rozogach,
Ireneusz Koniuszek – szef kuchni Hotelu Zamek Ryn,
Łukasz Sadowski – z-ca szefa kuchni Hotelu Natura Mazur Warchały.

Jury degustacyjne:
Ireneusz Koniuszek – szef kuchni Hotelu Zamek Ryn,
Elżbieta Łapińska – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Wielbarskiej,
Krzysztof Krasula – Nadleśniczy Nadleśnictwa Spychowo – Członek Zarządu Okręgowego Związku Łowieckiego w Olsztynie,
Bolesław Woźniak – Łowczy Rejonowy Rejonu Szczytno,
Małgorzata Marciniec – nauczyciel z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie.

Wydarzenie rozpoczęto recytacją „Gra Wojskiego na rogu” z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Pani Dyrektor Alina Niezgoda powitała zaproszonych gości oraz uczestników Konkursu. Następnie głos zabrali: Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie, Pan Jarosław Matłach – Starosta Szczycieński, Pan Bolesław Woźniak – Łowczy Rejonowy Rejonu Szczytno oraz Pan Dariusz Wasiela – Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie.
W tematykę Konkursu wprowadziła nas Pani Paulina Adamska przedstawicielka Polskiego Związku Łowieckiego, pracownik Nadleśnictwa Spychowo, która wygłosiła prelekcję nt. dziczyzny i darów lasu. Następnie wystąpił Pan Adam Jażdżewski kierownik Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Leśna brać”, Mistrz Polski Sygnalistów Myśliwskich oraz trzykrotny zdobywca „Rogu Wojskiego”, zapoznając zgromadzonych z sygnałami łowieckimi. Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Leśna brać” z Nadleśnictwa Spychowo i Strzałowo zaprezentował różne sygnały łowieckie podczas rozpoczęcia i zakończenia Konkursu. Ponadto, można było degustować wyroby z dziczyzny, kawę z żołędzi oraz przetwory z „owoców lasu” przygotowane przez pracowników Nadleśnictwa Spychowo. Podczas obrad jury uczestnicy Konkursu oraz Goście mieli okazję podziwiać talenty kabaretowe uczniów naszej szkoły.

Zwycięzcami tegorocznej edycji Konkursu zostali uczniowie Mateusz Galbarczyk i Rafał Zajkowski z Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie. – nauczyciel przygotowujący p. Grzegorz Ciosek,  II miejsce zajęli uczniowie naszej szkoły Wiktoria Parzych i Oskar Nowak – ubiegłoroczni mistrzowie XXII edycji Konkursu Mistrza Szkolnej Patelni, których do konkursu przygotował p. Michał Denesiuk, natomiast III miejsce zajęły uczennice Ewelina Filipowicz i Joanna Zalewska z Zespołu Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie pod opieką p. Małgorzaty Marciniec.

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy sponsorom oraz wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg Konkursu.