Relacja z Walnego Zebrania 2009


Relacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Polskich Kucharzy i Cukierników region pomorski odbytego dnia 01.12.2009 w Restauracji „Riviera” w Gdyni.

Porządek obrad

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 3. Powołanie prezydium zebrania (Zarząd, goście)
 4. Zatwierdzenie porządku obrad
 5. Wybór komisji regulaminowych: komisji mandatowej i komisji uchwał i wniosków
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu z bieżącej kadencji
 7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 8. Dyskusja
 9. Sprawozdanie komisji mandatowej
 10. Sprawozdanie komisji rewizyjnej – udzielenie absolutorium Zarządowi
 11. Wybór komisji skrutacyjnej
 12. Wybór nowych członków Zarządu  Stowarzyszenia i komisji rewizyjnej
 13. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków
 14. Podanie wyników wyborów
 15. Zamknięcie zebrania.

W zebraniu wzięło udział 32 członków Spkic rp

Uznając za wzorową pracę Zarządu SPKIC rp za okres od 01.09.2005 do 01.12.2009, na wniosek komisji rewizyjnej, członkowie zebrania jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi

Członkowie SPKIC rp wybrali nową Komisję Rewizyjną w składzie
Przewodniczący-Artur Szymański
V-Ce Przewodniczący Krzysztof Wierzba
Członek Komisji –Paweł Rondlewski
Członek Komisji-Andrzej Węcławowicz

Członkowie SPKIC rp wybrali nowy Zarząd Główny  w składzie
Prezes Zarządu – Krzysztof Szulborski  
I Wiceprezes Zarządu –  Wojciech Dembowski
II Wiceprezes Zarządu –  Przemysław Formala
Sekretarz  Zarządu –  Andrzej Ławniczak   
Skarbnik Zarządu  – Tomasz Seide
I Członek Zarządu-  Dariusz Danielewicz
II Członek Zarządu-  Paweł Macioszczyk

Adam Trzewik z Firmy Gronex oraz Bartłomiej Zwierzycki z firmy Farm – Frites Wieloletni Przyjaciele Pomorskich Kucharzy ufundowali wszystkim Członkom SPKIC rp miłe niespodzianki za które bardzo serdecznie dziękujemy