Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie

SZKOŁA ORGANIZUJE NABÓR DLA ABSOLWENTÓW
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

(kucharz małej gastronomii, cukiernik, piekarz)
Technikum Uzupełniające Kucharz / czas trwania nauki – 3 lata

Po ukończeniu szkoły uczeń będzie umiał:

 • sporządzać i dekorować potrawy
 • obliczać wartości energetyczną i odżywczą produktów spożywczych i potraw
 • planować zakupy
 • sporządzać karty menu
 • prowadzić dokumentację związaną z działalnością zakładu gastronomicznego
 • Absolwent tego kierunku ma wiele możliwości zawodowych, ponieważ:

  • Może prowadzić własną firmę
  • Może pracować w wysokiej klasy zakładach gastronomicznych, hotelach, restauracjach, na statku czy promie, w zakładach przemysłowej produkcji potraw, placówkach świadczących usługi żywienia itp.

  Dobry kucharz bez problemu znajdzie pracę.
  Pamiętaj!
  KUCHARZ TO NIE TYLKO FACHOWIEC TO TAKŻE ARTYSTA

  Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach o najwyższych standardach w dziedzinie gastronomii.
  Praktyka zawodowa odbywa się w restauracjach i hotelach.

  Wymagania psychofizyczne kandydata:
  (źródło: podstawa programowa kształcenia)

  • bardzo dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do pracy w gastronomii)
  • zainteresowanie zawodem, akceptowanie usługowego charakteru pracy
  • pełna sprawność fizyczna i psychiczna (odporność na stresy)
  • pozytywne nastawienie do ludzi, łatwość komunikowania się z otoczeniem
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność, odpowiedzialność i kreatywność.

  Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu kucharz jest przeprowadzany przez OKE na
  terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują kraje UE.
  Z uwagi na specyfikę zawodu istnieje możliwość organizacji zajęć w ciągu tygodnia !!!

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
  ul. Bursztynowa 3, 83-304 Przodkowo
  tel.: (58) 685 13 50 e-mail: zsaprzodkowo@wp.pl
  tel/fax: (58) 681 96 95 http://www.zspprzodkowo.pl