Jury

REGULAMIN      PARTNERZY      KONTAKT      JURY

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową.

Komisja Konkursowa złożona z fotografów, przedstawicieli najbardziej liczących się mediów i producentów z branży HoReCa, magazynów lifestyle’owych oraz szefów kuchni, oceniać będzie stylizacje oraz poprawność techniczną nadesłanych zdjęć, w dwóch kategoriach: OFFOWEJ oraz PRODUKTOWEJ. Spośród wszystkich prac finałowych, Komisja Konkursowa wyłoni jednego Laureata z każdej kategorii konkursowej.

Prace finałowe będą sygnowane jedynie numerami zgłoszeniowymi Uczestników. Komisja Konkursowa nie będzie posiadała dostępu do nazwisk Uczestników Konkursu.

Obrady Komisji Konkursowej odbędą się między 14 czerwca 2017 podczas wernisażu prac finałowych w Sztuce Wyboru, ul. J. Słowackiego 19, 80-257 Gdańsk.

PLAKAT 4.OKFK

Dodaj komentarz