Dobra kadra to skarb

Wykwalifikowana kadra to największy skarb przedsiębiorcy. Wielu pracodawców zmaga się z dużym obciążeniem finansowym, jaki nakłada na nich ZUS, poprzez obowiązek płacenia składek. Wysokość tych kosztów sprawia, że wielu pracodawców (głównie z branży gastronomicznej) zatrudnia pracowników na umowy o dzieło, zlecenie lub też korzysta z rozmaitych ulg lub dofinansowań.

Form dokształcania się, związanego z jakimkolwiek dofinansowaniem jest kilka. Możemy korzystać z rozmaitych form staży, praktyk absolwenckich i zawodowych oraz kursów i szkoleń. Przedzierając się przez gąszcze i chaszcze możliwości, wytypowałem tę najbardziej korzystną dla obu zainteresowanych stron.

1
2