Razem Możemy Więcej. Pierwszy pakiet zaangażowania Olivii Business Centre w okresie pandemii

Olivia Business Centre pod nazwą „Razem Możemy Więcej” uruchamia pakiet wsparcia, który obejmie środowisko medyczne, przedsiębiorców, uczniów, seniorów i osoby objęte kwarantanną.

Służba zdrowia

Okres pandemii COVID-19 skutkuje wzmożoną aktywnością wielu podmiotów gospodarczych. Olivia Business Centre swoje zaangażowanie skierowało w stronę grup społecznych, potrzebujących wsparcia. Od początku ogłoszenia pandemii wspiera środowisko medyczne, jak i służby ratownicze, dostarczając im posiłki do 7 Szpitala Marynarki Wojennej. Obecnie swoją pomoc rozszerzyło również o Szpital im. św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie. Zamówione zostały również komplety odzieży medycznej, które lada dzień trafią na oddziały.

Przedsiębiorcy

Olivia Business Centre wystosowało również apel do lokalnych przedsiębiorców z prośbą o wskazanie najpilniejszych rozwiązań, które stanowić będą wsparcie w związku z pogorszeniem ich sytuacji w czasie pandemii. Lista propozycji, we współpracy z organizacją Pracodawcy Pomorza, zostanie przekazana polskiej stronie rządowej. Dużym powodzeniem cieszą się webinaria i szkolenia dla przedsiębiorców, które prowadzone są na profilu Facebook Olivii Business Centre.

Wsparcie wolontariatu na rzecz seniorów i osób objętych kwarantanną.

Rozpoczęła się akcja plakatowania klatek schodowych, aptek i placówek poczty, która adresowana jest do seniorów, jak i osób objętych kwarantanną. Olivia Business Centre wspiera wolontariat ojców Dominikanów, którzy utworzyli infolinię, służącą do przyjmowania zgłoszeń od osób potrzebujących pomocy.

Edukacja

Zamknięcie szkół wymaga organizacji zdalnych zajęć lekcyjnych. Statystyki dowodzą jednak, że blisko 20% uczniów nie ma dostępu do komputerów i internetu, co z uwagi na przedłużającą się przerwę w zajęciach lekcyjnych, może spowodować wykluczenie edukacyjne wielu z nich. Społeczność Olivii Business Centre zrzeszona w grupie Społecznik OBC bardzo szybko zareagowała i przygotowała apel do trójmiejskich przedsiębiorców o przekazanie używanych komputerów w ramach akcji Laptopy dla uczniów. Misji wsparcia i promocji akcji podjęło się również Olivia Business Centre, co szybko doprowadziło do rozprzestrzenienia się inicjatywy wśród firm rezydujących w Olivii Business Centre oraz zaprzyjaźnionych instytucji. Ponadto na jednym z portali pod hasłem #LaptopyDlaUczniów stworzona została zbiórka publiczna, w której zbierane są pieniądze na zakup laptopów. Komputery w pierwszej kolejności trafią do oliwskiej Szkoły Podstawowej nr 35, a następnie do innych placówek na terenie Gdańska.

Olivia Business Centre wspiera również projekt edukacyjny „Bliżej siebie – bliżej świata”, realizowany przez psycholog Annę Jankiewicz, w ramach którego odbędą się zajęcia m.in. z zakresu komunikacji, radzenia sobie ze stresem, edukacji obywatelskiej i psychologii. Zajęcia w formie e-learningu zostaną skierowane do uczniów Szkoły Podstawowej nr 35.

Symbol akcji

Akcję „Razem Możemy Więcej” zapoczątkowaną w Olivia Business Centre symbolizuje wielkie czerwone serce, które każdego wieczoru pojawia się na elewacji najwyższego budynku w Polsce północnej – Olivia Star. Iluminacja jest gestem wsparcia dla wszystkich służb zaangażowanych w pomoc medyczną i koordynację walki z zagrożeniem zarażenia wirusem powodującym chorobę COVID-19 i apelem na rzecz jedności mieszkańców Gdańska.

Autor zdjęcia: Mariusz Zawolski – Flyforyou